A PROJEKTRŐL

ROHU-420 „CREATE TO GATHER”

A PROJEKT

A FIX Debrecen az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. és a Romániai Vállalkozásokért Egyesület partnerségi projektje keretén belül valósul meg, amelyet az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogat az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül, az Európai Unió és a két állam kormányának hozzájárulásával.

Coworking Oradea

A ROHU-420 „Create to Gather” projekt célja, hogy hozzájáruljon a program konkrét prioritási célkitűzéséhez: a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégió foglalkoztatásának növeléséhez azáltal, hogy megoldásokat keres és kínál a kreatív iparágakban azonosított kulcsfontosságú problémákra – vállalkozói készségek és ismeretek hiánya, jól körül határolt identitás és marketing szükségessége, a hozzáadott értéket képviselő, költséghatékony és minőségi termékek hiánya, melyek létrehozásához képzett munkaerő, valamint megfelelő munkatér és felszerelés szükséges.

Az azonosított problémák együttesen befolyásolják a helyi piacot és a kreatív iparágakat, így negatív hatással vannak a határon átnyúló gazdasági növekedésre.

A projekt tevékenységei rendkívül összetettek, határokon átnyúló beavatkozás révén hozzájárulnak a program konkrét prioritási célkitűzéséhez, amelynek hosszú távon pozitív hatása lesz a helyi foglalkoztatásra. A közös foglalkoztatási kezdeményezések rendszeresen ismétlődnek majd és támogatják még a program befejezése után is a kreatív iparág szereplőit. Különösen azon tevékenységek fontosak, amelyek ösztönzik az önfoglalkoztatást, a vállalkozást és a kreativitási központokban történő tevékenykedést. A problémamegoldás elősegíti a vállalkozások megerősítését, a termékek és szolgáltatások fejlesztését, a bevételek növelését és ennek eredményeként új munkahelyek létrehozását a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban.

EREDMÉNYEK

A projekt fő eredményei a következők:

1.

Új és közös marketing stratégia a BHB Eurorégió számára, mely a kreatív iparágak termékeivel és szolgáltatásaival foglalkozik;

2.

Kreatív ipari szereplők hálózata és újonnan képzett munkaerő a kreatív iparban;

3.

Munkaterek a nagyváradi és debreceni kreatív ipari szakemberek számára, a hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások létrehozásának megkönnyítésre és ösztönzésére Bihar és Hajdú-Bihar megyében;

4.

Határokon átnyúló vállalkozói képzés e-learning útján;

5.

Határon átnyúló platform, amely bemutatja a kreatív ipar szereplőinek termékeit és szolgáltatásait a BHB Eurorégióban;

6.

A BHB Eurorégió kreatív iparágainak foglalkoztatásbarát növekedését szolgáló képzési és fejlesztési közös stratégiai kerete.

PROJEKT ADATOK

Interreg V-A Románia-Magyarország
Prioritási tengely: PA3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Foglalkoztatási együttműködés);
Beruházási prioritás: SO8/b – Munkahelyek számának növelése a támogatható területen;
Projekt kód: ROHU-420;
Projekt címe: “Create To Gather”;
Beruházási összeg: 1 132 937,85 EUR
Projektpartnerek: Romániai Vállalkozásokért Egyesület, Nagyvárad és INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Debrecen.

HASZNOS LINKEK